Usnesení z 55. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 20.12.2013


V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)

z 55. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 14. 01. 2013


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

947/55
pro Rada města Rožnova pod Radhoštěm bere na vědomí:
a) rezignaci pana Aloise Vychodila na funkci místostarosty a mandát člena Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm,

b) rezignaci Ing. V.M. na mandát člena Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm za volební stranu Občanská demokratická strana,

c) rezignaci paní M.P., pana Ing. V.R., Ing. J.S. na postavení náhradníka do Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm za volební stranu Občanská demokratická strana

Rada města Rožnova pod Radhoštěm osvědčuje, že členem Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm za volební stranu Občanská demokratická strana se stal dnem 11.01.2013 Ing. M.M.

948/55schvaluje zahraniční služební cestu Bc. Markéty Blinkové do měst Myjava a Považská Bystrica (Slovesko) dne 14.1.2013, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň na tuto zahraniční cestu přiznává kapesné v cizí měně ve výši 10% stravného na nutné výdaje na dobu pobytu v zahraničíMarkéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 11:00:24 - aktualizováno 12.3.2014 11:15:37 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load