Usnesení z 57. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 20.12.2013

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)

z 57. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 11. 02. 2013


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

977/57
schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Obnova zvoničky na Horních Pasekách v Rožnově pod Radhoštěm“, p.č. 3652/1 v k.ú Rožnov pod Radhoštěm, kterým je pan J.M., IČ: 12646636 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – panem J.M., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

978/57 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na výkon zadavatelské činnosti v rámci zadání veřejné zakázky na stavbu „Snížení energetické náročnosti budov MŠ 1.máje 1153 Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost RECTE.CZ, s.r.o., se sídlem Matiční 730/3, 702 00 Ostrava, IČ: 619 72 690 a mandátní smlouvu na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností RECTE.CZ, s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.
Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 11:01:17 - aktualizováno 13.3.2014 20:06:24 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load