Usnesení z 68. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 20.12.2013

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)

z 68. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 02.08. 2013


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1210/68
schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 106/2013/OR/DIL na realizaci stavby „Oprava lávky u společenského domu v Rožnově pod Radhoštěm“ se společností TS Valašské Meziříčí s.r.o., M. Alše 833, Krásno nad Bečvou , 75701 Valašské Meziříčí, IČ 26814463, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1211/68 schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví společnosti Lesy ČR, s.p. p.č. 3701/86 a p.č.3701/3, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm s budoucím povinným – společností Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68, IĆO: 42196451 za účelem uložení kanalizačního řádu dle projektové dokumentace „Jednotná kanalizace ul. Letenská - Beskydská Rožnov p. R.“ za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč bez DPH.


Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 12:22:28 - aktualizováno 13.3.2014 19:19:10 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load