Usnesení z 72. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 20.12.2013

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)

ze 72. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 10.10. 2013


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1294/72
schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Pasport dešťové kanalizace“, kterým je společnost Projekty Vodam s.r.o., Hranice, IČ 26821443 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – společností Projekty Vodam s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1295/72 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na dodavatele štěpkovače, v rámci projektu „Rozšíření separace a svozu biologických odpadů ve městě Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost TRANSTECHNIK CS, spol. s r.o., Praha 10, Průběžná 80B, PSČ 100 00, IČ 45275718 a dodavatele nosiče kontejnerů, včetně 5 ks kontejnerů, kterým je společnost I-TEC Czech, spol. s r.o., Ostrava - Vítkovice, Rudná 3/30, PSČ 703 00, IČ 26834634 a kupní smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítěznými uchazeči, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1296/72 schvaluje Mandátní smlouvu č. 182/2013/OR/MAN se společností RECTE CZ s.r.o., IČ 61972690, se sídlem Matiční 730/3, 702 00 Ostrava dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1297/72 schvaluje
1) realizaci projektu „Rekonstrukce ulice Palackého v Rožnově p. R.“ ,
2) předfinancování a spolufinancování aktivit projektu „Rekonstrukce ulice Palackého Rožnov pod Radhoštěm“ dle předloženého rozpočtu pro- jektu ve výši 4.015.042,25 Kč,
3) každoroční vyčlenění částky ve výši 30.000 Kč v prvním roce provozu a 43.000 Kč v dalších letech provozu, v rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na krytí provozních výdajů na ulici Palackého, která je předmětem projektu, po dobu minimálně 5 let od finančního ukončení projektu.Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 12:23:06 - aktualizováno 13.3.2014 19:17:23 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load