Usnesení z 77. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 20.12.2013

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
ze 77. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 20.12. 2013
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1413/77
Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje dodatek č. 4 k mandátní smlouvě o výkonu správy nemovitého majetku a bytového fondu č. 223/2011/OSM/MAN mezi společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s.r.o., se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, 1. máje 1000, IČO:48390453 a městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostce města tento dodatek č. 4 podepsat.RNDr. Václav Mikušek
místostarosta města

Ing. Martin Houška
člen rady města
Vytvořeno 12.3.2014 12:23:51 - aktualizováno 13.3.2014 19:15:57 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load