Usnesení z 1. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 23. prosince 2014

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 1. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 24. listopadu 2014

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1/1 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 55 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s paní M. V., bytu č. 212 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm s panem M.Č., zastoupeným opatrovníkem Ing. Silvií Volnou, bytu správce v domě č. p. 293 na ulici Bezručova v Rožnově pod Radhoštěm s panem P.H. ve všech případech k 30. 11. 2014 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto dohody podepsat.Ing. Radim Holiš
starosta města


Mgr. Kristýna Kosová
místostarostka města
Vytvořeno 27.11.2014 12:35:27 - aktualizováno 27.11.2014 12:37:43 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load