Usnesení z 3. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 23. prosince 2014

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 3. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 23. prosince 2014

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

31/3 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru na provoz speciálních tříd pro děti s autismem a se souběžným postižením více vadami, organizací Mateřská škola 1. máje 1153, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 64123294, příspěvková organizace, v částce 44.000,- Kč od společnosti ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o., se sídlem 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 26821532.

32/3 vyhlašuje záměr na pronájem
• sklepního boxu č. 47 o výměře 2,10 m2, který je částí nebytového prostoru č. N70 v domě č. p. 2330 na pozemku, p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ve prospěch paní Z.V. a pana L.V., by-em Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B45-711 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoš-těm,
• sklepního boxu č. 48 o výměře 2,10 m2, který je částí nebytového prostoru č. N70 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ve prospěch paní E.H., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B48-714 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
• sklepního boxu č. 52 o výměře 1,82 m2, který je částí nebytového prostoru č. N70 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ve prospěch paní Z.Z., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B49-715 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

33/3 vyhlašuje záměr na pronájem
• sklepního boxu č. 54 o výměře 1,24 m2, který je částí nebytového prostoru č. N88 v domě č. p. 2330 na pozemku , p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ve prospěch paní M.J. a pana J.J., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č.B64-802 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm
• sklepního boxu č. 55 o výměře 1,14 m2, který je částí nebytového prostoru č. N88 v domě č. p. 2330 na pozemku , p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ve prospěch paní J.V., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. N73-720 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
• sklepního boxu č. 56 o výměře 1,23 m2, který je částí nebytového prostoru č. N88 v domě č. p. 2330 na pozemku, p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ve prospěch pana Š.V., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B63-801 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
• sklepního boxu č. 57 o výměře 1,40 m2, který je částí nebytového prostoru č. N88 v domě č. p. 2330 na pozemku, p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ve prospěch pana J.P., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. N42-529 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

34/3 vyhlašuje záměr na pronájem
• sklepního boxu č. 68 o výměře 2,15 m2, který je částí nebytového prostoru č. N98 v domě č. p. 2330 na pozemku, p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ve prospěch paní M.K., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č.B76-903 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
• sklepního boxu č. 69 o výměře 2,60 m2, který je částí nebytového prostoru č. N98 v domě č. p. 2330 na pozemku, p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ve prospěch pana P.Ch., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. N97-908 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
• sklepního boxu č. 70 o výměře 3,15 m2, který je částí nebytového prostoru č. N98 v domě č. p. 2330 na pozemku, p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ve prospěch pana M.S., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B77- 904 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
• sklepního boxu č. 71 o výměře 3,04 m2, který je částí nebytového prostoru č. N98 v domě č. p. 2330 na pozemku, p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ve prospěch paní K.P., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B78-905 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
• sklepního boxu č. 72 o výměře 1,82 m2, který je částí nebytového prostoru č. N98 v domě č. p. 2330 na pozemku, p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ve prospěch paní V.N., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B74-901 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

35/3 vyhlašuje záměr na pronájem
• sklepního boxu č. 2 o výměře 1,68 m2, který je částí nebytového prostoru č. N2 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ve prospěch paní M.K a pana A.K., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č.B4-204 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
• sklepního boxu č. 3 o výměře 3,87 m2, který je částí nebytového prostoru č. N2 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ve prospěch pana L.P., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B3-203 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
• sklepního boxu č. 7 o výměře 2,40 m2, který je částí nebytového prostoru č. N2 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ve prospěch paní A.M., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B1-201 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
• sklepního boxu č. 8 o výměře 3,84 m2, který je částí nebytového prostoru č. N2 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ve prospěch pana M.H., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B5-302 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
• sklepního boxu č. 9 o výměře 1,68 m2, který je částí nebytového prostoru č. N2 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ve prospěch paní S.D., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B13-405 v domě č.p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
• sklepního boxu č. 10 o výměře 1,82 m2, který je částí nebytového prostoru č. N2 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ve prospěch paní M.V., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B9-401 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

36/3 vyhlašuje záměr na pronájem
• sklepního boxu č. 46 o výměře 2,47 m2, který je částí nebytového prostoru č. N82 v domě č. p. 2330 na pozemku, p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ve prospěch pana J.K., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B50 716 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
• sklepního boxu č. 60 o výměře 3,03 m2, který je částí nebytového prostoru č. N89 v domě č. p. 2330 na pozemku, p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ve prospěch paní A.Š. a pana J.Š., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B68-806 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
• sklepního boxu č. 74 o výměře 2,02 m2, který je částí nebytového prostoru č. N99 v domě č. p. 2330 na pozemku, p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ve prospěch paní J.M., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. N72-719 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
• sklepního boxu č. 76 o výměře 3,08 m2, který je částí nebytového prostoru č. N99 v domě č. p. 2330 na pozemku, p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ve prospěch paní M.M., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B81-909 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

37/3 vyhlašuje záměr na pronájem
• nebytového prostoru č. N4 o výměře 15,99 m2, který je skladem v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ve prospěch paní I.K. a pana J.K., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B8-305 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
• nebytového prostoru č. N44 o výměře 5,67 m2, který je skladem v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ve prospěch paní I.V. a pana J.V., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B20-521 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
• nebytového prostoru č. N90 o výměře 5,67 m2, který je skladem v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ve prospěch paní M.R. a pana J.R., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B15-516 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
• nebytového prostoru č. N96 o výměře 5,67 m2, který je skladem v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ve prospěch paní A.N. a pana J.N., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B19-520 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

38/3 schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení na pozemcích města v k. ú. Tylovice pro stavební řízení se stavebníkem ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO: 247259035,(realizace přeložky kabelového vedení NN v městských pozemcích p. č. 1101/22, 1142/5 v k. ú. Tylovice, ul. Horní Dráhy) dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

39/3 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky „Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm – dodávka technického vybavení", kterým je společnost MEVA-TEC s.r.o., se sídlem Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO 627 42 051 a kupní smlouvu č. 187/2014/OR/KUX na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem MEVA-TEC s.r.o., dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá starostovi města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat.

40/3 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky „Mobiliář u cyklostezky v úseku Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost REPONT s.r.o., se sídlem Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ 26863057 a smlouvu o dílo č. 278/2014/OR/DIL na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem REPONT s.r.o., dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá starostovi města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat.

41/3 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky „Dodávka elektrických balančních dvoukolek v rámci projektu Společně po cyklostezce v Rožnově pod Radhoštěm“, kterým je Václav Makovec, Dis., se sídlem Velký Bor 114, IČ 68802803 a smlouvu kupní č. 282/2014/OR/KUX na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem Václavem Makovcem, Dis. , dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá starostovi města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat.

42/3 schvaluje dodatek č. 1 a přílohu č. 1 smlouvy č. 168/2012/OS/OS se společností Česká pošta , s.p., Politických vězňů 909/4 225 99 Praha 1, IČ: 47114983 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

43/3 schvaluje Licenční smlouvu č. 259/2014/OS/LIC s Adolfem Hašpicou, Zlín, Igorem Levčem, Dušná, Veronikou Janoškovou, Rožnov pod Radhoštěm, Vladimírem Ondruchem, Horní Bečva, Zdeňkem Urbanovským, Zlín, Petrem Prudkým, Frýdek-Místek, společností Informační centrum Velké Karlovice, příspěvková organizace, Velké Karlovice 299, 756 06 V. Karlovice, IČ: 45211698, společností HP Tronic s.r.o.,Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín, IČ: 60323418, společností Knihkupectví Globus s.r.o., Horní 26, 744 01 Frenštát p.R., IČ: 60320575, společností Sdružení pro rozvoj Soláně o.s., spolek, Bzové 325, 756 05 Karolinka, IČ: 26589532, Evou Petřekovou, Solanec pod Soláněm 700, 756 62 Hutisko-Solanec, IČ: 73341177, Radovanem Stoklasou, Ostrovní 2025/25, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 68346042, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

44/3 schvaluje pravidla stanovující rozsah doby nezbytně nutné pro výkon funkce neuvolněných členů Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm, kteří jsou v pracovním poměru, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy.

45/3 schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a její přílohy, a ukládá městskému úřadu tento sazebník zveřejnit na webových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm.

46/3 schvaluje dodatek číslo 5 ke smlouvě o službách technické podpory TP/MIS2003/Roznov (CES 000046/2004/ OMIS/STP/SCAN) se společností GEOVAP, spol. s r. o., se sídlem Čechovo nábřeží 1790, Pardubice, IČ: 15049248, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tento dodatek smlouvy podepsat.

47/3 bere na vědomí souhrnnou zprávu o výsledcích kontrol likvidace a odvozu odpadů podnikatelskými subjekty na území města Rožnov p. R za období let 2013-2014.


Ing. Radim Holiš
starosta

Ing. Jan Kučera
místostarosta
Vytvořeno 7.1.2015 10:25:22 - aktualizováno 7.1.2015 12:39:51 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load