Usnesení z 85. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 23. prosince 2014

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 85. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 19. května 2014

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1549/85
1) schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem na adrese Rožnov p.R., 5.května 1701, okres Vsetín, IČ 70887659 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013.
2) schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Na Zahradách 644, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918678 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013.
3) schvaluje účetní závěrku Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 1. máje 1153, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 64123294 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013.
4) schvaluje účetní závěrku Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 5. května 1527, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918694 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013.
5) schvaluje účetní závěrku Základní školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Sevastopolská 67, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918643 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013.
6) schvaluje účetní závěrku Základní školy Pod Skalkou Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45211761 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013.
7) schvaluje účetní závěrku Základní školy Videčská Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Videčská 63, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990376 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013.
8) schvaluje účetní závěrku Základní školy Záhumení Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Boženy Němcové 1180, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918651 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013.
9) schvaluje účetní závěrku Základní školy 5. května Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 5. května 1700, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990384 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013.
10) schvaluje účetní závěrku Středisko volného času, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013.
11) schvaluje účetní závěrku Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace se sídlem Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 64123430 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013.
12) schvaluje účetní závěrku T klub – kulturní agentura, příspěvkové organizace se sídlem Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 44740743 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013.
13) schvaluje účetní závěrku Hasičský sbor města Rožnov pod Radhoštěm příspěvkové organizace se sídlem Jiřího Wolkera 1144, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990317 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013.

1550/85 ve funkci zřizovatele schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Rožnov pod Radhoštěm, a schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření těchto příspěvkových organizací do rezervního fondu a fondu odměn, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

1551/85 bere na vědomí zprávu o přezkumu hospodaření města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2013 vypracovanou auditorem Ing. Jiřím Turoňem se sídlem Palackého 689/2 v Havířově-Město, PSČ 736 01, Auditorské osvědčení 1907, IČ: 47173548.

1552/85 vyřazuje nepotřebný majetek města Rožnov pod Radhoštěm dle návrhů likvidační a škodní pracovní skupiny ze dne 16.4.2014 s výjimkou souboru movitého majetku - skatepark a ukládá městskému úřadu vyřadit tento majetek v souladu s právními předpisy.

1553/85 schvaluje dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na funkci koordinátora VPP mezi Úřadem práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, Nové Město, 128 00 Praha 28, IČ 72496991 a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto dohodu podepsat.

1554/85 schvaluje zavedení služby e-Utility Report, umožňující podat žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí jejich relevantním správcům prostřednictvím odkazu z webového portálu města Rožnov pod Radhoštěm, a ukládá odboru správy majetku v součinnosti s odborem výstavby a územního plánování a informatikem města tuto službu do 10 týdnů zajistit.

1555/85 schvaluje smlouvu o bezúplatném užívání dvou vláken optického kabelu Metropolitního Informačního Systému s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, J. A. Bati 5637, Zlín, IČ 72052767, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce tuto smlouvu podepsat.

1556/85 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 212, č. 405 a č. 407 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 8 a č. 74 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu správce v domě č. p. 1700 na ulici 5. května v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. B1-201, č. B8-305, č. B10-402, č. N48-506, č. B20-521, č. N65-607, č. N68-609, č. B31-613, č. B53-704, č. B45-711, č. B49-715, č. B63-801, č. N85-816, č. N87-818, č. B74-901 a č. N97-908 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30.06.2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytů.

1557/85 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 202 a č. 318 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 1, č. 10, č. 16 a č. 23 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 1 v domě č. p. 1774 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. 8 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30.06.2015 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytů.

1558/85 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 411 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 68 a č. 69 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. B14-515, č. B22-523 a č. B65-803 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31.12.2014 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytů.

1559/85 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 201 a č. 414 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, v obou případech do 30.09.2014 dle důvodové zprávy a jejích příloh za splnění podmínky úhrady dluhu nejpozději do 30.09.2014. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu po splnění uvedené podmínky.

1560/85 schvaluje pronájem bytů 1+0 č. N64-606, č. N40-527 a č. B18-519 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, a smlouvy o nájmu výše uvedených bytů na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1561/85 schvaluje pronájem bytu 1+1 č. 31 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1562/85 schvaluje pronájem bytu 2+0 č. B56-710 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1563/85 schvaluje pronájem bytu 2+1 č. 17 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců s p. S.V a panem E.K. dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1564/85 schvaluje pronájem bytu 3+1 v domě č. p. 293 na ulici Bezručova v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu od 01.06.2014 do 31.12.2014 s panem P.H. dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1565/85 schvaluje podání návrhů k soudu na prodej movitých věcí uschovaných v nebytových prostorách města po výkonech rozhodnutí vyklizením bytu č. 204 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje 1059 v Rožnově pod Radhoštěm a dále schvaluje nepožadovat úhradu nákladů na úschovu vyklizených movitých věcí.

1566/85 vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p.č. 1474/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 4 m2, jak je vyznačeno v orto-foto snímku, ve prospěch pana R.Č., bytem Zubří, pro umístění reklamních dubových sudů, dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

1567/85 vyhlašuje záměr na změnu „Smlouvy o nájmu, zajištění provozu a údržby vodohospodářského zařízení č.VaK 61/2004“ uzavřené dne 4.6.2004 se společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ 47674652. Změnou nájemní smlouvy dojde ke zvýšení ročního nájemného z 1.915.000 Kč na 2.391.124 Kč s účinností od 1.7.2014, dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit změnu nájemní smlouvy formou dodatku č. 10 k projednání radou města.

1568/85 schvaluje pronájem garáže č. 8 o rozloze 17,82 m2 v domě čp. 1780 na pozemku p.č. st. 3946 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Kulturní paní L.M., bytem Kulturní 1780, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedené garáže s nájemkyní paní L.M. dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1569/85 schvaluje dodatek č. 9 nájemní smlouvy č. 237/2005/OSM/NAB uzavřené s Městskými lesy Rožnov, s.r.o, Kulišťákova 1831, Rožnov pod Radhoštěm, IČ:60323027, ze dne 14.12.2005, spočívající v úpravě nájemného z 4.500.000 Kč za rok 2013 na 4.300.000 Kč na rok 2014, dle rozhodnutí valné hromady společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., ze dne 20.01.2014 a důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1570/85 schvaluje smlouvu o výpůjčce části pozemku p.č. 1306/1 o výměře 270 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle zákresu v orto-foto mapě, pro zřízení odstavné plochy pro osobní automobily obyvatel domu čp. 1247 a čp. 1248 na ul. Čs. armády na dobu 20 let se Společenstvím vlastníků jednotek domu čp. 1247 a 1248 v Rožnově p.R., ul. Čs. armády č.p. 1247, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 26876388, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1571/85 vyhlašuje záměr na bezúplatný převod části pozemku p.č. 1438/18 o výměře cca 107 m2 dle orto foto snímku, který je přílohou tohoto usnesení (přesná výměra bude určena geometrickým plánem na náklady nabyvatele) do vlastnictví Zlínského kraje,IČ 70891320, Zlín, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá městskému úřadu zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1572/85 schvaluje variantu č. I. pro změnu Zásad pro vybudování odstavných ploch pro osobní automobily u bytových domů (dále jen „Zásady“), jak je uvedena v důvodové zprávě a ukládá městskému úřadu zpracovat úplné znění Zásad a příslušných smluv o výpůjčce a nájmu odstavné plochy.

1573/85 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky v otevřeném zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovitele stavby Energetické úspory v ZŠ Videčská Rožnov pod Radhoštěm. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky, schvaluje seznam pěti uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, jmenuje členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky (výzva k podání nabídky, seznam zájemců a seznam členů komise jsou přílohou tohoto usnesení) a ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

1574/85 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 231/2013/OR/DIL na realizaci stavby Lávka přes řeku Bečvu Rožnov p.R. se společností Repont s.r.o., IČ 26863057, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1575/85 schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na realizaci veřejné zakázky „Nová parkovací stání na sídlišti Láz, ul. Kulturní, Rožnov pod Radhoštěm“, se společností ČEZ Distribuce a.s., Děčin IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu o smlouvě budoucí podepsat

1576/85 rozhodla o zrušení zadávacího řízení zadávaném v jednacím řízení bez uveřejnění na realizaci veřejné zakázky „Zahrady a dětská hřiště v přírodním stylu v mateřských školách v Rožnově pod Radhoštěm a Zelená zahrada – zahrada objevů“, a to z důvodu nepodání žádné nabídky.

1577/85 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky „Společnou cestou za rozvojem cestovního ruchu – zvuková a světelná aparatura“, kterým je společnost SOONN s.r.o. se sídlem Neumanova 1453/24, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 24129950 a smlouvu č. 93/2014/OR/KUX na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem SOONN s.r.o, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat.

1578/85 schvaluje „smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku č. CZ/FMP/13/0348“ na akci „Společnou cestou za rozvojem cestovního ruchu“ s Regionem Bílé Karpaty, se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČ 70849153, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1579/85 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky „Společnou cestou za rozvojem cestovního ruchu – pořízení mobilního pódia“, kterým je společnost Šiba Plus, s.r.o., se sídlem Ke Hřišti 507, 252 28 Černošice, IČ 24254479 a smlouvu č. 39/2014/OR/KUX na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem Šiba Plus, s.r.o, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat.

1580/85 schvaluje realizaci projektu „Přístavba výtahu v městské knihovně, Rožnov pod Radhoštěm“, předfinancování a spolufinancování aktivit výše uvedeného projektu dle předloženého rozpočtu projektu ve výši 30% uznatelných výdajů, tj. 667 655 Kč, s předpokladem získání finanční dotace ve výši 70% uznatelných výdajů, dle důvodové zprávy.

1581/85 schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 000030/2014/OR/DIL na realizaci zakázky „Po stopách Dušana Samo Jurkoviče a historie lázeňství v Rožnově pod Radhoštěm“ se společností Smaltovna Mišík, s.r.o., IČ 28325800, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1582/85 schvaluje jednorázové vstupné zdarma na Jurkovičovu rozhlednu v rámci aktivity „Cyklovýlet„ u projektu Značení cyklotras“.

1583/85 schvaluje zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm o 4,5 úvazků, tj. na 151,5 s účinností od 1. 6. 2014, dle důvodové zprávy.

1584/85 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky „TISK ČTRNÁSTIDENÍKU SPEKTRUM ROŽNOV SKA“, kterým je společnost SAMAB BRNO GROUP, a.s. se sídlem Cyrilská 14, 602 00 Brno, IČ 25524291 a smlouvu o dílo č. 71/2014/OS/DIL na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem SAMAB BRNO GROUP, a.s., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat.

1585/85 schvaluje s účinností od 1. 6. 2014 změnu platového výměru Bc. Karlu Janouškovi, řediteli Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy a ukládá vedoucímu odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit pro ředitele Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace nový platový výměr a starostce města ukládá tento platový výměr podepsat.

1586/85 schvaluje poskytnutí daru ve výši 2000,- Kč nadačnímu fondu NA KOLE DĚTEM – nadační fond Josefa Zimovčáka, se sídlem Milokošť, Na Hrázi 244, Veselí nad Moravou, IČ: 29235715 a darovací smlouvu s tímto nadačním fondem dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto darovací smlouvu podepsat.

1587/85
1) schvaluje Komisionářskou smlouvu s panem K.P. s místem podnikání Na Drahách 2233, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 41086911 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat,
2) schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu movité věci uvedenou v příloze důvodové zprávy,
3) pověřuje Tomáše Grosse, Karinu Dernickou, Veroniku Janoškovou a Zuzanu Dudkovou, zaměstnance města Rožnova pod Radhoštěm, zařazené do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu, aby jménem města Rožnov pod Radhoštěm smlouvy o nájmu movité věci s jednotlivými nájemci, ve znění schváleného vzoru, podepisovali

1588/85 vyhlašuje ve dnech 17. a 18. října 2014 na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm konání Všesvatského jarmarku (dále jen „jarmark“). V souvislosti s organizací, zabezpečením a konáním jarmarku rada města schvaluje pravidla pro prodejce, podmínky a pravidla pro organizátora, smlouvu o užívání prodejního místa a ceník Všesvatského jarmarku dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá ředitelce příspěvkové organizace T klub-kulturní agentura zabezpečit konání tohoto jarmarku.

1589/85 schvaluje licenční smlouvu o užití Základní báze geografických dat (ZABAGED®), Digitálního modelu reliéfu ČR 4. Generace, evidovanou pod číslem 000092/2014/OMIS/LIC, s Českou republikou – Zeměměřický úřad, se sídlem Pod sídlištěm 9, P.O.Box 21, 182 11 Praha 8, IČ: 60458500, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.


Bc. Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta města
Vytvořeno 26.5.2014 10:19:28 - aktualizováno 26.5.2014 10:26:28 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load