Usnesení z 92. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 23. prosince 2014

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 92. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 10. září 2014

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1707/92 schvaluje smlouvu č. 14168143 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, na akci „Energetické úspory v MŠ Na Zahradách Rožnov pod Radhoštěm“, se Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ: 00020729, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1708/92
schvaluje smlouvu č. 14203193 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, na akci „Energetické úspory v ZŠ Videčská Rožnov pod Radhoštěm“, se Státním fondem Životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ: 00020729, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1709/92 schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Povodím Moravy, s.p., IČ: 70890013, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1710/92 ukládá úkol odboru správy majetku, aby ve spolupráci s odborem rozvoje projednali s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje v termínu do 10.10.2014 možnost vybudování přejezdu pro cyklisty přes místní komunikaci před mostem U Eroplánu, který by propojil trasu cyklostezky.Bc.Markéta Blinková
starostka města

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta města
Vytvořeno 30.9.2014 13:31:13 - aktualizováno 30.9.2014 13:41:36 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load