Usnesení z 94. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 23. prosince 2014

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 94. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 3. října 2014

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1757/94 schvaluje smlouvu č. 14167433 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, na akci „Snížení energetické náročnosti budov MŠ 1. máje 1153 Rožnov pod Radhoštěm“, se Státním fondem Životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ: 00020729, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1758/94 schvaluje smlouvu č. 13162516 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, na akci „Karlův kopec – obnova zeleně kolem lázeňského chodníku k Jurkovičově rozhledně“, se Státním fondem Životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ: 00020729, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1759/94 ruší své usnesení č. 1695/91 ze dne 18.8.2014 jímž schválila dohodu č. 181/2014/OR/SPZ o postoupení smlouvy o dílo č. 149/2014/OR/DIL a schvaluje dohodu č. 258/2014/OR/SPZ o postoupení smlouvy o dílo č. 149/2014/OR/DIL pro stavbu „Stavební úpravy ZŠ Videčská Rožnov p.R, cvičební sál“ s Ing. Karlem Hlucháněm, Zemědělská 103, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 60939991, jako stranou postoupenou a Základní školou Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 60990376, jako postupníkem, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto dohodu podepsat.

1760/94 schvaluje zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm o 1 úvazek, tj. na 154,5 s účinností od 1. 11. 2014, dle důvodové zprávy.

1761/94 schvaluje
1) starostce města Rožnova pod Radhoštěm Bc. Markétě Blinkové náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou za rok 2013 odpovídající 15 dnům nevyčerpané dovolené za rok 2013,
2) místostarostovi města Rožnova pod Radhoštěm RNDr. Václavu Mikuškovi náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou za rok 2013 odpovídající 16 dnům nevyčerpané dovolené za rok 2013, dle důvodové zprávy.


Bc.Markéta Blinková
starostka města

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta města
Vytvořeno 8.10.2014 10:06:52 - aktualizováno 8.10.2014 10:19:15 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load