Usnesení ze 78. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 23. prosince 2014

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 78. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 14.01. 2014
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1414/78
schvaluje zahraniční služební cestu Ing. Ivo Hanáčka do města Vídeň (Rakousko) dne 17.1.2014, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň na tuto zahraniční cestu přiznává kapesné v cizí měně ve výši 40% stravného na nutné výdaje na dobu pobytu v zahraničí.
Bc. Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 11.3.2014 8:17:54 - aktualizováno 12.3.2014 10:59:35 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load