Usnesení z 11. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 4. prosince 2015

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 11. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 17. dubna 2015

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

146/11 rozhodla o podání ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR čj. 32 Cdo 3752/2012-785 ze dne 21.1.2015, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, č.j. 11 Co 239/2009-662 ze dne 22.3.2012 a rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí, čj. 15 C 1/2007-360 ze dne 2.12.2008 a zplnomocňuje Mgr. Thomase Mumulose, advokáta se sídlem Preslova 361/9, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00, k podání této ústavní stížnosti, tedy proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 32 Cdo 3752/2012-785 ze dne 21.1.2015,proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, č.j. 11 Co 239/2009-662 ze dne 22.3.2012 a rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí, čj. 15 C 1/2007-360 ze dne 2.12.2008 a k zastupování města Rožnov pod Radhoštěm před Ústavním soudem ČR o této ústavní stížnosti.Ing. Radim Holiš
starosta

Mgr. Kristýna Kosová
místostarostka
Vytvořeno 22.4.2015 9:35:54 - aktualizováno 22.4.2015 9:42:45 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load