Usnesení z 4. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 4. prosince 2015

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 4. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 06. ledna 2015

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

48/4 vyhlašuje záměr na výpůjčku nebytových prostor – tří kanceláří o celkové výměře 44 m2 , včetně kuchyňky, sociálního zařízení a části chodby, ve III. nadzemním podlaží budovy Čechova čp. 1027, na pozemku p. č. st. 1230/1 v k.ú. Rožnov p.R., vyznačených v situačním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, ve pro-spěch Charity Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 47997885, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá městskému úřadu zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.


Ing. Radim Holiš
starosta

Mgr. Kristýna Kosová
místostarostka
Vytvořeno 7.1.2015 11:05:24 - aktualizováno 7.1.2015 12:39:56 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load