Usnesení z 5. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 4. prosince 2015

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 5. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 12. ledna 2015

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

49/5 schvaluje pronájem:
 • sklepního boxu č. 11 o výměře 2,20 m2, který je částí nebytového prostoru č. N50 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu se paní S.A. a panem J.A., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B21-522 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 12 o výměře 2,25 m2, který je částí nebytového prostoru č. N50 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s paní T.H. bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B28-512 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 13 o výměře 3,08 m2, který je částí nebytového prostoru č. N50 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s paní A.K., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B25-504 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 14 o výměře 3,42 m2, který je částí nebytového prostoru č. N50 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s paní I.J. a panem B.B. bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B26-505 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 15 o výměře 1,75 m2, který je částí nebytového prostoru č. N50 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s paní J.M. a panem L.B., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B30-514 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 16 o výměře 1,75 m2, který je částí nebytového prostoru č. N50 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s manželi K., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B8-305 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města příslušné smlouvy o nájmu podepsat.

50/5 schvaluje pronájem:
 • sklepního boxu č. 17 o výměře 2,03 m2, který je částí nebytového prostoru č. N54 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s manželi M., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č.B23-524 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 18 o výměře 2,59 m2, který je částí nebytového prostoru č. N54 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s manželi S., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B24-525 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 19 o výměře 2,59 m2, který je částí nebytového prostoru č. N54 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s manželi V., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B20-521 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 20 o výměře 2,45 m2, který je částí nebytového prostoru č. N54 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s manželi F., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B29-513 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města příslušné smlouvy o nájmu podepsat.

51/5 schvaluje pronájem:
 • sklepního boxu č. 21 o výměře 2,00 m2, který je částí nebytového prostoru č. N38 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s manželi N., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č.B19-520 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 24 o výměře 2,30 m2, který je částí nebytového prostoru č. N38 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s paní J.P., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B14-515 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 25 o výměře 1,80 m2, který je částí nebytového prostoru č. N38 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s manželi R., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B15-516 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 26 o výměře 1,77 m2, který je částí nebytového prostoru č. N38 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s manželi U., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B17-518 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města příslušné smlouvy o nájmu podepsat.

52/5 schvaluje pronájem:
 • sklepního boxu č. 28 o výměře 2,23 m2, který je částí nebytového prostoru č. N66 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s paní I.K. , bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č.B44-612 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 29 o výměře 3,25 m2, který je částí nebytového prostoru č. N66 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s manželi N., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B52-703 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 32 o výměře 1,73 m2, který je částí nebytového prostoru č. N66 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s paní J.Ž. , bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B65-803 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města příslušné smlouvy o nájmu podepsat.

53/5 schvaluje pronájem:
 • sklepního boxu č. 33 o výměře 1,96 m2, který je částí nebytového prostoru č. N69 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s manželi T., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č.B41-605 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 34 o výměře 2,47 m2, který je částí nebytového prostoru č. N69 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštem a smlouvu o nájmu s paní D.G., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B31-613 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 36 o výměře 2,48 m2, který je částí nebytového prostoru č. N69 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s manželi O., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B32-614 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města příslušné smlouvy o nájmu podepsat.

54/5 schvaluje pronájem:
 • sklepního boxu č. 38 o výměře 2,23 m2, který je částí nebytového prostoru č. N80 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s panem R.M., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č.B35-617 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 39 o výměře 3,25 m2, který je částí nebytového prostoru č. N80 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s panem M.S., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B53-704 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 40 o výměře 3,04 m2, který je částí nebytového prostoru č. N80 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s paní J.M., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B40-604 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 41 o výměře 1,74 m2, který je částí nebytového prostoru č. N80 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s paní A.J., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B38-620 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města příslušné smlouvy o nájmu podepsat.

55/5 schvaluje:
 • pronájem sklepního boxu č. 4 o výměře 2,45 m2, který je částí nebytového prostoru č. N2 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a nájemní smlouvu s paní E.S., bytem Vigantice 324, Rožnov pod Radhoštěm,
 • pronájem sklepního boxu č. 6 o výměře 2,35 m2, který je částí nebytového prostoru č. N2 v domě č.p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a nájemní smlouvu s paní L.K. , bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm,
 • pronájem sklepního boxu č. 23 o výměře 2,59 m2, který je částí nebytového prostoru č. N38 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a nájemní smlouvu s panem P.U., bytem Opavská 6033/6, 708 00 Ostrava - Poruba,
 • pronájem sklepního boxu č. 27 o výměře 2,17 m2, který je částí nebytového prostoru č. N66 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a nájemní smlouvu s paní I.S., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm,
 • pronájem sklepního boxu č. 31 o výměře 1,73 m2, který je částí nebytového prostoru č. N66 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a nájemní smlouvu s paní I.S., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm,
 • pronájem sklepního boxu č. 35 o výměře 2,59 m2, který je částí nebytového prostoru č. N69 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a nájemní smlouvu s panem R.K., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm,
 • pronájem sklepního boxu č. 37 o výměře 2,17 m2, který je částí nebytového prostoru č. N80 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a nájemní smlouvu s paní J.M., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm,
 • pronájem sklepního boxu č. 44 o výměře 2,48 m2, který je částí nebytového prostoru č. N82 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a nájemní smlouvu s paní I.B., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm,
 • pronájem sklepního boxu č. 45 o výměře 3,00 m2, který je částí nebytového prostoru č. N82 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a nájemní smlouvu s panem P.F., bytem Lesní 2330, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a paní L.F., bytem Prostějovská 994/4, 627 00 Brno – Slatina,
 • pronájem sklepního boxu č. 49 o výměře 2,59 m2, který je částí nebytového prostoru č. N70 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a nájemní smlouvu s panem A.U., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm ,
 • pronájem sklepního boxu č. 53 o výměře 1,22 m2, který je částí nebytového prostoru č. N88 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a nájemní smlouvu s paní J.M., bytem Jiráskova 2207/1, 746 01 Opava,
 • pronájem sklepního boxu č. 58 o výměře 1,98 m2, který je částí nebytového prostoru č. N89 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a nájemní smlouvu s panem R.K., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm,
 • pronájem sklepního boxu č. 59 o výměře 2,,52 m2, který je částí nebytového prostoru č. N89 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a nájemní smlouvu s panem M.O., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm,
 • pronájem sklepního boxu č. 61 o výměře 2,45 m2, který je částí nebytového prostoru č. N89 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a nájemní smlouvu s paní l.G., bytem Tř.1.máje 1725, 753 01 Hranice,
 • pronájem sklepního boxu č. 62 o výměře 2,10 m2, který je částí nebytového prostoru č. N83 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a nájemní smlouvu s manželi K., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm,
 • pronájem sklepního boxu č. 63 o výměře 2,10 m2, který je částí nebytového prostoru č. N83 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a nájemní smlouvu s paní L.K., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm,
 • pronájem sklepního boxu č. 64 o výměře 2,58 m2, který je částí nebytového prostoru č. N83 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a nájemní smlouvu s paní M.S., bytem Ostravská 543/34, 743 01 Bílovec,
 • pronájem sklepního boxu č. 65 o výměře 2,52 m2, který je částí nebytového prostoru č. N83 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a nájemní smlouvu s panem M.B., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm,
 • pronájem sklepního boxu č. 66 o výměře 1,75 m2, který je částí nebytového prostoru č. N83 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a nájemní smlouvu s panem T.P., bytem Polská 290/66, 779 00 Olomouc,
 • pronájem sklepního boxu č. 67 o výměře 1,80 m2, který je částí nebytového prostoru č. N83 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a nájemní smlouvu s panem T.P., bytem Polská 290/66, 779 00 Olomouc,
 • pronájem sklepního boxu č. 73 o výměře 1,84 m2, který je částí nebytového prostoru č. N98 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a nájemní smlouvu s paní B.M., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm,
 • pronájem sklepního boxu č. 75 o výměře 2,80 m2, který je částí nebytového prostoru č. N99 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a nájemní smlouvu s paní L.M., E.F. Buriana 2378/4, 702 00 Moravská Ostrava,
 • pronájem sklepního boxu č. 77 o výměře 2,52 m2, který je částí nebytového prostoru č. N99 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a nájemní smlouvu se paní Z.T., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm,
 • pronájem nebytového prostoru N75 o výměře 5,67 m2, v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a nájemní smlouvu s panem R.K. , bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm,
dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušné nájemní smlouvy.

56/5 vyloučila ze zadávacího řízení na zakázku „Obnova zeleně městského parku v Rožnově pod Radhoštěm“ sdružení uchazečů označené Rožnovský park, vedené pod pořadovým číslem 4 a tvořené společnostmi BEDYNAR s.r.o., sídlem Bučiska 617, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 026 44 177 a společností TM Stav, spol. s r.o., sídlem Jasenice 729, 755 01 Vsetín, IČ 483 99 477, z důvodu nesplnění vyhlášených podmínek zadávacího řízení. Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla ve věci veřejné zakázky „Obnova zeleně městského parku v Rožnově pod Radhoštěm“ vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, a to takto:
První v pořadí nabídka vedená pod pořadovým číslem 5 uchazeče Petr Vykrut – ZAHRADNÍ SLUŽBY, sídlem U Haldy 1616/68, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ 471 65 006 s nabídkovou cenou 3 942 116,60 Kč bez DPH.
Druhá v pořadí nabídka vedená pod pořadovým číslem 3 uchazeče Gardenline s.r.o., sídlem Šeříkova 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ 272 63 827 s nabídkovou cenou 4 356 791,67 Kč bez DPH.
Třetí v pořadí nabídka vedená pod pořadovým číslem 2 uchazeče Údržba pozemků a.s., sídlem Dělnická 883/46, Havířov – Prostřední Suchá, IČ 286 20 968s nabídkovou cenou 4 959 597,79 Kč bez DPH.
Čtvrtá v pořadí nabídka vedená pod pořadovým číslem 1 uchazeče ZAHRADA Olomouc s.r.o., sídlem Železniční 469/4, 772 00 Olomouc - Chválkovice, IČ483 95 013 s nabídkovou cenou 5 221 287,42 Kč bez DPH.
Rada města ukládá starostovi města smlouvu o dílo ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy s vybraným uchazečem podepsat.

57/5 souhlasí, aby součástí periodického tisku územního samosprávného celku čtrnáctideníku Spektrum Rožnovska byly regionální zprávy z obcí rožnovského regionu, konkrétně z obcí Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Valašská Bystřice, Vigantice a města Zubří. Rada města dále schvaluje vzorový text smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ve výši dle důvodové zprávy, účelově určeného na hrazení nákladů souvisejících s vydáváním regionálních zpráv z výše uvedených obcí rožnovského regionu. Ukládá starostovi města podepsat smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s jednotlivými poskytovateli příspěvku, dle důvodové zprávy a její přílohy.

58/5 souhlasí s použitím znaku města Rožnova pod Radhoštěm v bakalářské práci žadatele, pana P.H., bytem Za Prachárnou 11, Jihlava, PSČ 58 601, dle důvodové zprávy a její přílohy.

59/5 zřizuje komisi sociální, kulturní, sportovní, životního prostředí, stavební, bytovou, cestovního ruchu a redakční radu Malých tisků. S účinností ode dne 12.1.2015 jmenuje předsedy a členy těchto komisí dle přílohy tohoto usnesení.
Ing. Radim Holiš
starosta


Ing. Jan Kučera, MSc.
místostarosta
Vytvořeno 16.1.2015 7:59:34 - aktualizováno 20.1.2015 11:46:18 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load