Usnesení z 6. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 4. prosince 2015

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 6. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 23. ledna 2015

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

60/6 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. B38-620 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem do 30. 6. 2015 dle důvo-dové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu.Mgr. Kristýna Kosová
místostarostka

Ing. Jan Kučera, MSc.
místostarosta
Vytvořeno 28.1.2015 14:04:34 - aktualizováno 28.1.2015 14:07:37 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load