Usnesení ze 7. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 4. prosince 2015

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 7. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 3. února 2015

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

61/7 souhlasí s přijetím darů – dvou kusů PC Acer Power S 25-Intel C organizací Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. Radhoštěm, příspěvková organizace, Sevastopolská 467, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 70918643, v celkové hodnotě 51 122,40 Kč od České školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, IČ 00638994

62/7 schvaluje „dodatek číslo 6“ ke smlouvě o zajištění výkonu lékařské pohotovostní služby pro dospělé ze dne 19.12.2008 mezi Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, ul. L. Váchy 602, 760 01 Zlín, IČ:62182137 a městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi města, aby tento „dodatek číslo 6“ podepsal.

63/7 vydává nařízení č. 1/2015 o vymezení některých místních komunikací nebo jejich úseků ke stání silničních motorových vozidel za sjednanou cenu a provozní řády placených parkovišť dle důvodové zprávy a jejích příloh.

64/7 schvaluje výpůjčku nebytových prostor – tří kanceláří o celkové výměře 44 m2 , včetně kuchyňky, sociálního zařízení a části chodby, ve III. nadzemním podlaží budovy Čechova čp. 1027, na pozemku p. č. st. 1230/1 v k.ú. Rožnov p.R., vyznačených v situačním snímku, který je přílohou důvodové zprávy a smlouvu o výpůjčce výše uvedených nebytových prostor s Charitou Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 47997885, na dobu určitou do 30.04.2015 dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

65/7 schvaluje pronájem
 • sklepního boxu č. 47 o výměře 2,10 m2, který je částí nebytového prostoru č. N70 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s manželi V., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B45-711 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 48 o výměře 2,10 m2, který je částí nebytového prostoru č. N70 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s paní E.H., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B48-714 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 52 o výměře 1,82 m2, který je částí nebytového prostoru č. N70 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s paní Z.Z., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B49-715 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města příslušné smlouvy o nájmu podepsat.

66/7 schvaluje pronájem
 • sklepního boxu č. 54 o výměře 1,24 m2, který je částí nebytového prostoru č. N88 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s manželi J., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č.B64-802 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 55 o výměře 1,14 m2, který je částí nebytového prostoru č. N88 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s paní J.V., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. N73-720 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 56 o výměře 1,23 m2, který je částí nebytového prostoru č. N88 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s panem Š.V., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B63-801 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 57 o výměře 1,40 m2, který je částí nebytového prostoru č. N88 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s panem J.P., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. N42-529 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města příslušné smlouvy o nájmu podepsat.

67/7 schvaluje pronájem
 • sklepního boxu č. 68 o výměře 2,15 m2, který je částí nebytového prostoru č. N98 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s paní M.K., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č.B76-903 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 69 o výměře 2,60 m2, který je částí nebytového prostoru č. N98 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s panem P.CH., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. N97-908 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 70 o výměře 3,15 m2, který je částí nebytového prostoru č. N98 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s panem M.S., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B77-904 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 71 o výměře 3,04 m2, který je částí nebytového prostoru č. N98 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s paní K.P., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B78-905 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 72 o výměře 1,82 m2, který je částí nebytového prostoru č. N98 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s paní V.N., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B74-901 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města příslušné smlouvy o nájmu podepsat.

68/7 schvaluje pronájem
 • sklepního boxu č. 2 o výměře 1,68 m2, který je částí nebytového prostoru č. N2 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s manželi K., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č.B4-204 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 3 o výměře 3,87 m2, který je částí nebytového prostoru č. N2 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s panem L.P., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B3-203 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 7 o výměře 2,40 m2, který je částí nebytového prostoru č. N2 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s paní A.M., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B1-201 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 8 o výměře 3,84 m2, který je částí nebytového prostoru č. N2 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s panem M.H., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B5-302 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 9 o výměře 1,68 m2, který je částí nebytového prostoru č. N2 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s paní S.D., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B13-405 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 10 o výměře 1,82 m2, který je částí nebytového prostoru č. N2 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s paní M.V., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B9-401 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města příslušné smlouvy o nájmu podepsat.

69/7 schvaluje pronájem
 • sklepního boxu č. 46 o výměře 2,47 m2, který je částí nebytového prostoru č. N82 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s panem J.K., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B50-716 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 60 o výměře 3,03 m2, který je částí nebytového prostoru č. N89 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s paní A.Š. a panem J.Š., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B68-806 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 74 o výměře 2,02 m2, který je částí nebytového prostoru č. N99 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s paní J.M., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. N72-719 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • sklepního boxu č. 76 o výměře 3,08 m2, který je částí nebytového prostoru č. N99 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s paní M.M., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B81-909 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města příslušné smlouvy o nájmu podepsat.

70/7 schvaluje pronájem nebytového prostoru č. N4 o výměře 15,99 m2, který je skla-dem v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s manželi K., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B8-305 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • nebytového prostoru č. N44 o výměře 5,67 m2, který je skladem v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s manželi V., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B20-521 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • nebytového prostoru č. N90 o výměře 5,67 m2, který je skladem v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s manželi R., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B15-516 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
 • nebytového prostoru č. N96 o výměře 5,67 m2, který je skladem v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s manželi N., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B19-520 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města příslušné smlouvy o nájmu podepsat.

71/7 vyhlašuje záměr na pronájem nebytového prostoru č. N10 o výměře 5,67 m2, který je skladem v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ve prospěch pana A.R., bytem Svazarmovská 1577, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B37-619 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

72/7 schvaluje vyřazení služebního vozidla ŠKODA FELICIA, SPZ 2Z1 6939 z majetku města ekologickou likvidací a jeho odhlášení z registru silničních vozidel, dle důvodové zprávy a její přílohy.

73/7 nesouhlasí s projektovou dokumentací „Multifunkční objekty včetně obslužné komunikace a parkování“, vypracovanou společností MÁTL a KYŠÁK s.r.o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25366319, a s přeložením dešťové kanalizace ve vlastnictví města v pozemcích p. č. 943/1 a p. č. 944/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví Jana Rozkošného, bytem Nábřeží Dukelských hrdinů 530, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá odboru správy majetku informovat výše uvedenou společnost o tomto nesouhlasu.

74/7 vyhlašuje záměr:
1. na pronájem
a) kanalizace:
- na ulici Sokolská, o délce 86 m DN 200,
- na ulici Za Školou o délce 460,4 m DN 250 a o délce 135,1 m DN 150,
- na ulici Javornická o délce 37,8 m DN 250,
- na ulici Letenská a Beskydská o délce 138 m DN 400 a 29 m DN 200,
- v lokalitě Dolní Paseky, Na Pařeničkách o délce 32 m DN 250,
vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm,
- v Hážovicích o délce 61 m DN 200 v k.ú. Hážovice,
b) vodovodu:
- na ulici Sokolská o délce 353 m DN100,
- na ulici Za Školou o délce 465,7 m DN 100,
vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm,
jak je vyznačeno v situačních mapách, které jsou přílohou tohoto usnesení, vše společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ 47674652,
2. na změnu smlouvy o nájmu, zajištění provozu a údržby vodohospodářského zařízení č. VaK/161/2004 uzavřené dne 4.6.2004 se společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ 47674652, spočívající v rozšíření předmětu nájmu a změně ročního nájemného z částky 2 391 124 Kč na 2 515 200 Kč, dle důvodové zprávy, a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

75/7 schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 1306/1 o výměře 30 m2 v k.ú Rožnov pod Radhoštěm, jak je zakresleno v orto-foto mapě, která je přílohou tohoto usnesení, pro zřízení odstavné plochy pro dva osobní automobily obyvatel domu čp.1165 na ul. Čs. armády na dobu 20 let a smlouvu o výpůjčce výše uvedené části pozemku se Společenstvím vlastníků 1165 v Rožnově p.R., ul. Čs. armády č.p. 1165, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25906097, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

76/7 doporučuje zastupitelstvu města schválit dokument „Pravidla výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury“, který tvoří přílohu č. 2 Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy.

77/7 schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120047066 na realizaci stavby Prodloužení chodníku Kramolišov v Rožnově pod Radhoštěm se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu o smlouvě budoucí podepsat.

78/7 projednala aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Změna organizační struktury bude předmětem jednání rady města v březnu 2015.

79/7 souhlasí, na základě žádosti pana R.R., bytem Čs. Armády 1165, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, organizátora akce „Po Valašsku na skútru IV“, s umístěním znaku města Rožnov pod Radhoštěm na plakátě propagující IV. ročník mezinárodního srazu skútrů „Po Valašsku na skútru IV“ dle důvodové zprávy a jejích příloh.

80/7 schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování č. VP_2014_234923, uzavíranou se spolkem OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., se sídlem Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6 – Bubeneč, IČO 63839997 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

81/7 schvaluje jednací řád komisí Rady města Rožnova pod Radhoštěm pro volební období let 2014 až 2018. Text jednacího řádu je přílohou tohoto usnesení.
Ing. Radim Holiš
starosta


Ing. Jan Kučera, MSc.
místostarosta
Vytvořeno 5.2.2015 14:24:22 - aktualizováno 2.3.2015 9:46:46 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load