Usnesení 39. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 39. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 4. května 2016

__________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

576/39 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky .

577/39 schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 106/2015/ORM/DIL ze dne 25. 11. 2015 na realizaci díla „Komunikace pro pěší Rožnov p. R., Tylovice – úsek km 1,031 – 1,321 a komunikace pro pěší Rožnov p. R., Tylovice – úsek km 0,800-1,031“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností REPONT s.r.o., Lipník nad Bečvou, Na Zelince 1167/19, PSČ 75131, IČO 268 63 057, jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.  Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.


Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

      starosta města místostarosta města

Vytvořeno 6.5.2016 10:38:59 - aktualizováno 6.5.2016 10:40:57 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load