Usnesení 47. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 47. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 3. srpna 2016

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

726/47 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a změn již odhlasovaných.

 

727/47   schvaluje schvaluje uzavření smlouvy č. 21610040 (GINIS 258/2016/ORM) o poskytnutí finančního příspěvku z Mezinárodního visegrádského fondu v rámci společného projektu partnerských měst Rožnova pod Radhoštěm (CZ), Povážské Bystrice (SK), Körmendu (HU) a Śremu (PL), s názvem „Folkor Fusion Festival“, s poskytovatelem tohoto příspěvku, International Visegrad Fund, sídlem Královské údolie, 8, 811 02 Bratislava, Slovensko, identifikační číslo 36060356, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

728/47  rozhodla o vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže o návrh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Soutěžního řádu České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů na akci „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou soutěží rada města jmenuje jako sekretáře soutěže Mgr. Ivu Májkovou, zaměstnance města Rožnova pod Radhoštěm a jako přezkušovatele soutěžních návrhů pana Ing. arch. Jana Horkého, architekta města Rožnov pod Radhoštěm a schvaluje v plném rozsahu předložené soutěžní podmínky a ukládá vedoucímu odboru rozvoje a architektovi města zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené architektonicko-urbanistické soutěže o návrh. Schválené soutěžní podmínky jsou součásti tohoto usnesení.

 

Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

starosta města místostarostka města

Vytvořeno 5.8.2016 9:13:06 - aktualizováno 5.8.2016 9:15:07 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load