Usnesení 49. Rady města

V Ý P I S Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 49. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 15. srpna 2016

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

750/49 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky .

 

751/49 rozhodla v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle důvodové zprávy a jejích příloh ve věci veřejné zakázky zadávané v otevřeném zadávacím řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm - ul. Letenská“ o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla ve věci veřejné zakázky podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, takto:

· Jako první v pořadí se umístila nabídka společnosti SPORT REAL s.r.o., Brnianska 2, 911 05 Trenčín, SR, IČO 366 26 015, Nabídková cena bez DPH: 13.954.429,- Kč.

· Jako druhá v pořadí se umístila nabídka SPORTTECH S.E., Praha - Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00, IČO 292 66 793, Nabídková cena bez DPH: 14.475.759,- Kč.

· Jako třetí v pořadí se umístila nabídka SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 480 35 599, Nabídková cena bez DPH: 15.786.507,- Kč.

· Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČO 255 60 191, Nabídková cena bez DPH: 15.839.241,- Kč.

· Jako pátá v pořadí se umístila nabídka EKKL a.s., Altýře 582/14A, 767 01 Kroměříž, IČO 277 52 771, Nabídková cena bez DPH: 16.905.526,- Kč.

· Jako šestá v pořadí se umístila nabídka PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO 277 13 130, Nabídková cena bez DPH: 16.989.884,87 Kč.

Rada města ukládá starostovi města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat.

 

 

 

 

 

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 17.8.2016 9:48:31 - aktualizováno 17.8.2016 9:56:12 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load