Usnesení 51. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 51. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 29. srpna 2016

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

770/51 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky .

 

771/51 v rámci veřejné zakázky zadávané v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem „Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm - ul. Letenská“ projednala odstoupení společnosti SPORT REAL s.r.o., Brnianska 2, 911 05 Trenčín, SR, IČO 366 26 015, jejíž nabídka byla vyhodnocena v rámci této veřejné zakázky jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, a s ohledem na toto odstoupení souhlasí dle § 82 odst. 4 zákona s uzavřením smlouvy o dílo č. 232/2016/ORM s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí, se společností SPORTECH CZ S.E., Praha - Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00, IČO 292 66 793 (nabídková cena bez DPH 14.475.759,- Kč), dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města smlouvu se společností SPORTECH CZ S.E. podepsat.

Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

starosta města místostarostka města

Vytvořeno 31.8.2016 10:15:48 - aktualizováno 31.8.2016 10:16:55 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load