Usnesení 52. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 52. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 9. září 2016

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

772/52 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky .

 

773/52 v rámci veřejné zakázky zadávané v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm - ul. Letenská projednala odstoupení společnosti SPORTECH S.E., Praha - Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00, IČO 292 66 793, jejíž nabídka byla vyhodnocena v rámci této veřejné zakázky jako nabídka s druhou nejnižší nabídkovou cenou, a s ohledem na toto odstoupení souhlasí dle § 82 odst. 4 zákona s uzavřením smlouvy o dílo č. 232/2016/ORM s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí, se společností  SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 480 35 599 (nabídková cena bez DPH 15.786.507,- Kč), dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města smlouvu se společností SWIETELSKY stavební s.r.o. podepsat.

Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

starosta města místostarostka města

Vytvořeno 19.9.2016 13:38:11 - aktualizováno 19.9.2016 13:39:33 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load