Usnesení 54. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 54. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 6. října 2016

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

817/54   schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.

 

818/54  schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 45/2016/ORM na realizaci stavby „Nová parkovací stání na sídlišti Láz, na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm“ se společností MONSTAVBY MORAVA s.r.o., se sídlem Na Michalůvce 1326/10, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČ 03718816 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

 

819/54 schvaluje uzavření smlouvy č. 16_SOP_01_4121228496 (GINIS 284/2016/ORM) o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) v rámci stavby „I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka, SSZ napojení společnosti Lidl a Billa“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ČEZ Distribuce, a.s., sídlem Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 11.10.2016 13:59:44 - aktualizováno 11.10.2016 14:02:48 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load