Usnesení 60. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 60. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 12. prosince 2016

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

932/60  schvaluje program jednání rady města dle pozvánky. 

 

933/60  v rámci architektonicko-urbanistické soutěže o návrh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Soutěžního řádu České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů na akci „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“ projednala a nevyhovuje v plném rozsahu podaným námitkám uchazeče Dipl. Ing. Mirka Leva, se sídlem Moravské náměstí 754/13 602 00 Brno, IČ 01908596, doručených dne 2. prosince 2016, proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení jeho návrhu (návrh č. 12) ze soutěže z důvodu překročení požadovaného obestavěného objemu přístavby po přeměření přezkušovatelem a neschvaluje vyplacení požadované adekvátní náhrady ve výši 80% z hodnoty první ceny soutěže, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rozhodnutí zadavatele o námitkách ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 

 

Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

starosta města místostarostka města

Vytvořeno 15.12.2016 8:58:05 - aktualizováno 15.12.2016 9:02:37 | přečteno 18x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load