Usnesení z 31. zasedání Rady města

V Ý P I S Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 31. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 26.  ledna 2016

__________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

457/31 schvaluje náhradu škody uplatňovanou v rámci přestupkového řízení vedeného pod č.j. MěÚ/PO/381/2/2015/Př/Pol a č.j. MěÚ/PO/382/2/2015/Př/Pol způsobem a v rozsahu dle důvodové zprávy a jejích příloh a pověřuje vedoucí odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, aby za město Rožnov pod Radhoštěm vykonala veškerá právní jednání související s jejím uplatněním u příslušného správního orgánu včetně podepsání příslušných dokumentů

458/31 schvaluje změnu organizační struktury útvaru tajemníka, finančního odboru a odboru školství, mládeže a cestovního ruchu Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a snížení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm o 3 úvazky,  tj. na 156 s účinností od 01. 04. 2016.

 

Vytvořeno 28.1.2016 12:15:47 - aktualizováno 13.7.2016 16:05:45 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load