Usnesení z 37. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

 

z 37. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 13. dubna 2016

__________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

546/37 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a změn již odhlasovaných.

 

 547/37 doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1.máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453 ve výši 3.192.000 Kč za účelem zabezpečení veřejně prospěšné činnosti, provozu zimního stadionu pro sportování mládeže, dětí ze základních škol a mateřských škol zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm a volnočasové aktivity veřejnosti, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit poskytnutí této individuální dotace k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

 


 

  Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

starosta města místostarostka města

Vytvořeno 19.4.2016 8:54:24 - aktualizováno 13.7.2016 15:52:17 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load