Usnesení 67. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 67. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 21. února 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

  • 1017/67  schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 

  • 1018/67 schvaluje zahraniční služební cestu Jana Kučery do města Trenčín (Slovensko) dne 24. 2. 2017, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň na tuto zahraniční cestu nepřiznává kapesné v cizí měně.

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera

  starosta místostarosta

Vytvořeno 23.2.2017 8:43:20 - aktualizováno 23.2.2017 8:46:08 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load