Usnesení 70. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 70. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 27. března 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  • 1081/70schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.

  • 1082/70 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, bere na vědomí zprávu jednatele společnosti o výkonu funkce jednatele v roce 2016 a zprávu o vztazích za rok 2016 dle důvodové zprávy a jejich příloh.

  • 1083/70 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, bere na vědomí zprávu předsedy dozorčí rady o činnosti dozorčí rady společnosti v roce 2016 dle důvodové zprávy a její přílohy.

  • 1084/70 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, schvaluje
    1. ) řádnou účetní závěrku společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok 2016 ve znění uvedeném v příloze č. 1 až 3 důvodové zprávy a
    2. ) ponechání hospodářského výsledku společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok 2016 v rozpočtu společnosti za účelem úhrady neuhrazené ztráty minulých let.

  • 1085/70 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, schvaluje odměnu jednateli společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok 2016 ve výši uvedené v zápise ze schůze rady města konané dne 27. 3. 2017.

Ing. Radim Holiš                       Ing. Jan Kučera, MSc.
                                            starosta místostarosta
Vytvořeno 5.4.2017 10:06:22 - aktualizováno 5.4.2017 10:11:21 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load