Usnesení 72. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 72. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 18. dubna 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

  • 1112/72 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.

 

  • 1113/72 schvaluje uzavření smlouvy č. 141/2017/OSK o kompletním zajištění akce „T-mobil olympijský běh – Bronzový závod“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pořadatelem a společností Česká olympijská a.s., se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČ 25268708 jako objednatelem, dle důvodové zprávy a její přílohy.  Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
Vytvořeno 20.4.2017 9:30:40 - aktualizováno 20.4.2017 9:35:09 | přečteno 6x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load