Usnesení 78. Rady města

V Ý P I S  Z E Z Á P I S U

(usnesení)

z 78. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 31. května 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

  • 1229/78 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.
  • 1230/78 schvaluje uzavření Licenční smlouvy č. 0209/2017/ODKS ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem licence a Ludmilou Vaškovou, trvalým pobytem Karlova 1727, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako autorem a poskytovatelem licence. Předmětem smlouvy je poskytnutí licence k akvarelové malbě, která bude použita jako ilustrace k pověsti „O spanilé Růžičce a počátcích města Rožnova“. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

starosta města                           místostarostka města

Vytvořeno 6.6.2017 12:57:32 - aktualizováno 14.6.2017 9:12:23 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load