Usnesení 80. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 80. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 29. června 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

  • 1270/80 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 

  • 1271/80   schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění využití volného času dětí a mládeže v rámci prevence sociálně patologických jevů č. 232/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Střední školou informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm a Provozní řád hřiště dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva a Provozní  řád jsou součástí tohoto usnesení.

 

  • 1272/80 schvaluje uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, č. smlouvy 0234/2017/MP, mezi Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991 a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená dohoda ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 

 

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta místostarosta

Vytvořeno 3.7.2017 12:13:04 - aktualizováno 3.7.2017 12:17:05 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load