Usnesení 82. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 82. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 18. července 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

  • 1301/82 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky
  • 1302/82 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, projednala a schvaluje dodatečnou úpravu vstupného do areálu Rožnovského koupaliště dle návrhu jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. uvedeného v důvodové zprávě.
  • 1303/82 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, v souvislosti s úkolem uloženým jednateli společnosti usnesením č. 1294/81 dne 3. 7. 2017, stanovuje maximální cenu , kterou může jednatel společnosti nabídnout za pozemky p. č. 1152/20, p. č. 1152/21 a p. č. 1152/24, vše k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, prodávané Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Vsetín, v aukci vedené pod č. OVS/002/2017, ve výši 1.030.000 Kč.

Mgr. Kristýna Kosová   Ing. Jan Kučera, MSc.

místostarostka                         místostarosta

Vytvořeno 28.7.2017 12:54:05 - aktualizováno 28.7.2017 12:58:17 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load