Usnesení 89. Rady města

V Ý P I S  Z E Z Á P I S U

(usnesení)

z 89. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 12. září 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

  • 1384/89 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.


  • 1385/89 schvaluje uzavření smlouvy o reklamě č. 264/2017/OSK mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako poskytovatelem a společností Brose CZ spol. s r.o., Průmyslový park 302, Vlčovice, 742 21 Kopřivnice IČO 61465704 jako objednatelem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Obsahem smlouvy je zajištění propagace objednatele v souvislosti s 15. ročníkem Běhu Rodným krajem Emila Zátopka za odměnu ve výši 20.000 Kč. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

starosta       místostarostka

Vytvořeno 14.9.2017 13:16:12 - aktualizováno 14.9.2017 13:18:40 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load