Usnesení 91. Rady města

V Ý P I S Z E Z Á P I S U

(usnesení)

z 91. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 25. září 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1421/91 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.

1422/91 schvaluje pronájem části pozemku p. č. 762 o výměře 225 m 2 v k.ú. Tylovice, včetně části zemědělské stavby bez č.p./č.e. (sklad posypových materiálů), která je součástí tohoto pozemku, společnosti FCC Česká republika, s. r.o., Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 182 00, IČ 45809712, a to za účelem podnikání na dobu určitou od 1.10.2017 do 31.3.2018 za nájemné ve výši celkem 48.000 Kč, dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření nájemní smlouvy č. 267/2017/OSM se společností FCC Česká republika, s. r.o. ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1423/91 1) schvaluje vzorový text dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu mezi Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ:72496991 a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy,

2) ukládá městskému úřadu připravit dohody dle schváleného vzorového textu pro 4 pomocné dělníky dle důvodové zprávy,

3) ukládá starostovi města tyto dohody podepsat a

4) svěřuje starostovi města rozhodování o uzavírání dodatků k těmto dohodám.

Ing. Radim Holiš               Ing. Jan Kučera, MSc.

          starosta               místostarosta

Vytvořeno 6.10.2017 13:56:10 - aktualizováno 6.10.2017 14:01:19 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load