Usnesení 92. Rady města

V Ý P I S   Z E Z Á P I S U

(usnesení)


z 92. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 6. října 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • 1424/92 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

  • 1425/92 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti za 2. čtvrtletí roku 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

  • 1426/92 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25844334, projednala a bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti ve 2. čtvrtletí roku 2017 dle důvodové zprávy a jejich příloh.

  • 1427/92 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. k 30. 6. 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

  • 1428/92 uděluje cenu starosty města právnické osobě uvedené v důvodové zprávě.

  • 1429/92 projednala předložené návrhy na udělení Ceny města Rožnov pod Radhoštěm a doporučuje zastupitelstvu města udělit Cenu města Rožnov pod Radhoštěm navrhovanému kandidátu uvedenému v důvodové zprávě pod č. 1 a pod č. 2.

  • 1430/92 schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 0299/2017/OSK o poskytnutí věcného daru 5 ks notebooku zn. NB Dell Inspiron 5567 15“ HD v celkové výši 82.964 Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným a společností SCG Czech Design Center, s r.o. , se sídlem 1. máje 2594, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 257 39 336 jako dárcem, za účelem ocenění technicky nadaných žáků v souvislosti s vyhodnocením Technického talentu Rožnova 2017 dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.Ing. Radim Holiš                         Ing. Jan Kučera, MSc.
starosta místostarosta
Vytvořeno 16.10.2017 8:20:54 - aktualizováno 16.10.2017 8:25:13 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load