Usnesení 97. Rady města

V Ý P I S Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 97. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 8. prosince 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

1554/97 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.

1555/97 doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci společnosti KOMERČNÍ DOMY, spol. s r. o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453 ve výši 4.115.000 Kč na projekt Zabezpečení veřejně prospěšné činnosti – provoz zimního stadionu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

1556/97 schvaluje změnu organizační struktury útvaru tajemníka a sociálního odboru Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm o 2 úvazky, tj. na 172 s účinností od 1. 1. 2018.

 

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta místostarosta

 

Vytvořeno 21.12.2017 8:39:17 - aktualizováno 21.12.2017 8:42:30 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load