Usnesení 101. Rady města - 2. 2. 2018

V Ý P I S  Z E Z Á P I S U

(usnesení)

z 101. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 2. února 2018

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 1613/101 schvaluje program první části jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 • 1614/101 schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města Rožnov pod Radhoštěm dle návrhu likvidační a škodní pracovní skupiny ze dne 25. 9. 2017 a 12. 1. 2018 uvedených v přílohách důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm vyřadit tento majetek dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů města.

 • 1615/101 souhlasí s přijetím účelově určeného věcného daru, židle GROWING KID v hodnotě 1.980 Kč, příspěvkovou organizací Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45211761 od společnosti MERCURY STAR s.r.o. se sídlem 1. Máje 1162, 752 61 Rožnov, IČ: 62300164, dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1616/101 souhlasí s přijetím účelově určeného věcného daru, židle GROWING KID v hodnotě 1.980 Kč a účelově určeného finančního daru ve výši 1.000 Kč pro výtvarné potřeby žáků příspěvkovou organizací Základní škola Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ: 60990376 od společnosti MERCURY STAR s.r.o. se sídlem 1. Máje 1162, 752 61 Rožnov, IČ: 62300164, dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1617/101 projednala petici za spravedlivé odměny členům okrskových volebních komisí, která je přílohou č. 1 důvodové zprávy, a souhlasí s uvedením odkazu na možnost on-line podepsání této petice na webových stránkách města.

 • 1618/101 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, bere na vědomí podnikatelský záměr společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. na období 2018-2020, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a schvaluje Investiční plán a zdroje financování ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy a upraveném na schůzi rady města dne 2. 2. 2018.

 • 1619/101 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, schvaluje plán hospodaření společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. na rok 2018, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.  

 • 1620/101 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, schvaluje hodnotící kritéria pro přiznání roční odměny jednateli společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2018, ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy a upraveném na schůzi rady města dne 2. 2. 2018.

 • 1621/101 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25844334, bere na vědomí aktualizovaný podnikatelský záměr společnosti TV Beskyd s.r.o. na období 2017-2019 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy.

 • 1622/101 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25844334, schvaluje plán hospodaření společnosti TV Beskyd s.r.o. na rok 2018, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.

 • 1623/101 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25844334, schvaluje hodnotící kritéria pro přiznání roční odměny jednateli společnosti TV Beskyd s.r.o. pro rok 2018, ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy a upraveném na schůzi rady města dne 2. 2. 2018.

 • 1624/101 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25844334, bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti ve 4. čtvrtletí roku 2017 dle důvodové zprávy a jejich příloh.

 • 1625/101 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, bere na vědomí analýzu využitelnosti Nových médií, dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1626/101 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, bere na vědomí Podnikatelský záměr společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV spol. s r. o. na období 2018 - 2020, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a upraveném na schůzi rady města dne 2. 2. 2018.

 • 1627/101 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, schvaluje Roční plán hospodaření společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV spol. s r. o. na rok 2018, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a upraveném na schůzi rady města dne 2. 2. 2018.

 • 1628/101 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, schvaluje hodnotící kritéria pro přiznání roční odměny jednateli společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV ROŽNOV spol. s r. o. pro rok 2018, ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy a upraveném na schůzi rady města dne 2. 2. 2018.

 • 1629/101 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, bere na vědomí Podnikatelský záměr společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. na období 2018 - 2020, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.

 • 1630/101 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, schvaluje plán hospodaření společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. na rok 2018, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.

 • 1631/101 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, schvaluje hodnotící kritéria pro přiznání roční odměny jednateli společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. pro rok 2018, ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy a upraveném na schůzi rady města dne 2. 2. 2018.

 • 1632/101 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, schvaluje výši nájmu za pronájem nebytových prostor pro Sbor dobrovolných hasičů Tylovice v budově č. p. Tylovice 1828 ve vlastnictví společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., a to ve výši fixních nákladů vyčíslených v důvodové zprávě.

Ing. Radim Holiš               Mgr. Kristýna Kosová

starosta                             místostarostka

Vytvořeno 13.2.2018 9:29:27 - aktualizováno 13.2.2018 9:38:13 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load