Usnesení 106. Rady města


V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 106. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 20. dubna 2018

_________________________________________________
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  

  • 1773/106  schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.
  • 1774/106  schvaluje uzavření dodatku č. 001 ke smlouvě o budoucí smlouvě o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí (č. smlouvy 17_SOBS02_4121277300) ze dne 3. 5. 2017 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Předmětem dodatku č. 001 je navýšení rezervovaného příkonu v rámci stavby „Přípojky NN – ulice Lázeňská“. Schválený dodatek č. 001 je součástí tohoto usnesení.
  • 1775/106   schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, č. smlouvy: Z_S14_12_8120062310 (GINIS č. 0081/2018/ORM) v rámci stavby „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
  • 1776/106  ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25844334, schvaluje nákup počítačové sestavy za cenu ve výši 74.900 Kč bez DPH dle důvodové zprávy.


Ing. Radim Holiš  Mgr. Kristýna Kosová
starosta města     místostarostka města


Vytvořeno 24.4.2018 10:54:23 - aktualizováno 24.4.2018 10:58:13 | přečteno 63x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load