Usnesení 107. Rady města

V Ý P I S  Z E Z Á P I S U

(usnesení)

 

ze 107. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 24. dubna 2018

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

  • 1777/107 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.

  • 1778/107 Rada města Rožnov pod Radhoštěm
    1) schvaluje vzorový text dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu mezi Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991 a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy,
    2) ukládá městskému úřadu připravit dohody dle schváleného vzorového textu pro11 pomocných dělníků dle důvodové zprávy,
    3) ukládá starostovi města tyto dohody podepsat a
    4) svěřuje starostovi města rozhodování o uzavírání dodatků k těmto dohodám.

Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

starosta města místostarostka města

Vytvořeno 11.5.2018 13:03:18 - aktualizováno 11.5.2018 13:07:31 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load