Usnesení 111. Rady města

V Ý P I S Z E Z Á P I S U

(usnesení)

ze 111. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 12. června 2018

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

  • 1869/111 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.

  • 1870/111 bere na vědomí informaci o přípravě dohody o narovnání mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Ing. Ivo Mischingerem, se sídlem 1. máje 2609, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 13633848, dle důvodové zprávy.
Vytvořeno 22.6.2018 8:16:48 - aktualizováno 25.6.2018 8:16:03 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load