Usnesení 115. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

ze 115. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 30. července 2018

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

1940/115  schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.

1941/115  schvaluje uzavření smlouvy č. 181/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018, agendové č. smlouvy 0217/2018/ORM, na projekt „CYKLOPODJEZD POD KOMUNIKACÍ UL. PALACKÉHO – HORNÍ MOST, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM“ ISPROFOND 5728510121 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příjemcem a Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508 jako poskytovatelem dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 

 

 

 

 

Ing. Jan Kučera, MSc. doc. Mgr. Petr Kopecký, PhD

místostarosta města radní města

 

Vytvořeno 3.8.2018 12:33:20 - aktualizováno 3.8.2018 12:36:38 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load