Usnesení 117. Rady města

V Ý P I S   Z E Z Á P I S U

(usnesení)

ze 117. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 16. srpna 2018

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

  • 1972/117 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.

  • 1973/117 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 198/2018/ORM ze dne 17. 7. 2018 na realizaci díla Oprava chodníku ul. Bezručova, Rožnov p. R., mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností ALPINE Bau CZ a.s., se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 02604795 jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 je součástí tohoto usnesení.

Ing. Radim Holiš                       Ing. Jan Kučera, MSc.

                          starosta města                   místostarosta města

Vytvořeno 22.8.2018 8:29:20 - aktualizováno 22.8.2018 8:39:36 | přečteno 69x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load