Usnesení 2. zasedání Rady města

V Ý P I S   Z E   Z Á P I S U

(usnesení)

z 2. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 16. listopadu 2018

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 19/2 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.
 • 20/2 rozhodla usnesením č. 2068/121 dne 5. 10. 2018 o vyhlášení veřejné zakázky na služby s názvem Správa a údržba veřejného osvětlení města Rožnov pod Radhoštěm, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a schválila zadávací dokumentaci a jmenovala členy a náhradníky hodnotící komise. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
  •  schvaluje změny zadávací dokumentace (ZD) – změny v příloze č. 1 ZD obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy včetně příloh smlouvy č. 2 a č. 6 smlouvy a změny v příloze č. 3 ZD cenový model pro výpočet nabídkové ceny účastníka,
  •  schvaluje novou přílohu zadávací dokumentace – přílohu č. 4 ZD Pasport veřejného osvětlení Rožnov p. R. k 31. 12. 2017,
  •  schvaluje změnu člena/náhradníka hodnotící komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek,
  •  ukládá vedoucí Odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony, související se zveřejněním změn zadávacích podmínek v zadávací dokumentaci a doplněním zadávací dokumentace a s přiměřeným posunutím lhůty pro podání nabídek pro výše uvedenou veřejnou zakázku.
  Změna zadávacích podmínek v zadávací dokumentaci, doplnění zadávací dokumentace a změna člena/náhradníka hodnotící komise ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 19.11.2018 10:43:58 - aktualizováno 19.11.2018 10:54:40 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load