Usnesení 3. zasedání Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 3. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 20. listopadu 2018

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

  • 21/3 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.
  • 22/3 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Ubytovací a stravovací služby a pronájem konferenčních prostor pro potřeby projektu Společně k zvýšení kvality a výkonu aktérů veřejné správy“
    a) vylučuje uchazeče Hotel FREUD s.r.o., se sídlem Ostravice 190, 739 14, IČO 60779187 z výběrového řízení pro nesplnění zadávacích podmínek dle důvodové zprávy a jejích příloh,
    b) schvaluje vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je, dle důvodové zprávy a jejích příloh, Educa24 agency, s.r.o., se sídlem Žaludová 756, Ostrava 725 29, Kultura a vzdělávání, IČO 27838714, a uzavření smlouvy o poskytování ubytovacích a stravovacích služeb a o pronájmu konferenčních prostor č. 280/2018/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem Educa24 agency, s.r.o. Schválená smlouva o poskytování vzdělávacích služeb, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.

Ing. Radim Holiš             Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 29.11.2018 14:15:49 - aktualizováno 5.12.2018 8:29:34 | přečteno 77x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load