Usnesení 6. zasedání Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 6. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 11. prosince 2018

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

  • 85/6 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.
  • 86/6 v rámci zákonné veřejné zakázky „Správa a údržba veřejného osvětlení města Rožnov pod Radhoštěm“ schvaluje vítězného účastníka této veřejné zakázky, kterým je, dle důvodové zprávy a jejích příloh, Miroslav Halamíček, se sídlem U Kantorka 1614, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 64135110, a uzavření servisní smlouvy č. 278/2018/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným účastníkem Miroslavem Halamíčkem. Schválená servisní smlouva, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení. Rada města ukládá starostovi města servisní smlouvu podepsat až po schválení rozpočtu města pro rok 2019, ve kterém bude obsažena finanční částka nutná k realizaci této zakázky.

    Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 2.1.2019 12:52:44 - aktualizováno 2.1.2019 12:56:24 | přečteno 61x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load