Usnesení 99. Rady města

V Ý P I S  Z E Z Á P I S U

(usnesení)

z 99. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 5. ledna 2018

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

  • 1585/99 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

  • 1586/99 bere na vědomí „Možnosti řešení bezpečnosti dopravy u základních škol a mateřských škol zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a její přílohy.

  • 1587/99 schvaluje uzavření smlouvy č. 12/2018/OSK o kompletním zajištění akce „T-mobile olympijský běh“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pořadatelem a společností Česká olympijská a.s., se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČ 25268708 jako objednatelem, dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

  • 1588/99 bere na vědomí informaci o „Posouzení budoucího dopravního zatížení ulice Bezručovy v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a její přílohy.

  • 1589/99
    a) ruší své usnesení č. 1796/96 ze dne 5. 11. 2014
    b) schvaluje variantu č. 6 změny dopravního režimu v centru města uvedenou v Studii dopravního řešení centra města dle důvodové zprávy a její přílohy a v souvislosti s touto variantou ukládá starostovi města zahájit jednání se Zlínským krajem o možnosti vybudování okružní křižovatky ulic Videčská/Nádražní/Pionýrská.

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta místostarosta

Vytvořeno 11.1.2018 8:47:34 - aktualizováno 11.1.2018 8:51:15 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load