Usnesení 14. zasedání Rady města

konané dne 29. března 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 14. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 29. března 2019

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

  • 309/14 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.
  • 310/14 ruší podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadávací řízení (zjednodušené podlimitní řízení) pro zákonnou veřejnou zakázku „Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – nábytek“, které bylo zahájeno dne 21. 02. 2019 zveřejněním na profilu zadavatele dle důvodové zprávy.

    Ing. Radim Holiš         Mgr. Kristýna Kosová

starosta města místostarostka města

Vytvořeno 2.4.2019 15:16:27 - aktualizováno 2.4.2019 15:18:22 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load