Usnesení 18. zasedání Rady města

konané dne 17. května 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 18. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 17. května 2019

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 415/18 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 • 416/18 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, bere na vědomí zprávu jednatele společnosti o výkonu funkce jednatele v roce 2018 a zprávu o vztazích za rok 2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 417/18 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o prověrce roční účetní závěrky za rok 2018 uvedenou v příloze č. 1 důvodové zprávy a schvaluje:
  a) roční účetní závěrku společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. za rok 2018 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy
  b) rozdělení hospodářského výsledku společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o za rok 2018 dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 důvodové zprávy.
 • 418/18 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, schvaluje roční odměnu jednatele společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o. za rok 2018 ve výši uvedené zápise z jednání rady města dne 17. 5. 2019.

 • 419/18 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti k 31. 3. 2019 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 420/18 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2018 a zprávu o vztazích za rok 2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 421/18 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky k 31. 12. 2018 uvedenou v příloze č. 3 důvodové zprávy a schvaluje: '
  a) roční účetní závěrku společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o. za rok 2018 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy
  b) rozdělení hospodářského výsledku společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. za rok 2018 dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 důvodové zprávy.

 • 422/18 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, schvaluje roční odměnu jednatele společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. za rok 2018 ve výši uvedené v zápise z jednání rady města dne 17. 5. 2019.

 • 423/18 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí roku 2019 dle důvodové zprávy a její přílohy.

  Ing. Radim Holiš               Mgr. Kristýna Kosová

starosta města                 místostarostka města

Vytvořeno 20.5.2019 13:03:44 - aktualizováno 18.6.2019 13:05:42 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load