Usnesení 21. zasedání Rady města

konané dne 10. června 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U
(usnesení)

z 21. řádného zasedání
Rady města Rožnov pod Radhoštěm,
konané dne 10. června 2019
____________________________________________
_____

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.


Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 502/21 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.
 • 503/21 schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, v rámci které:
  a) ruší právní odbor a pracovní místo vedoucího právního odboru
  b) zařazuje dvě stávající pracovní místa samostatného odborného referenta vykonávajícího agendu právní služby doposud zařazená v právním odboru do odboru kanceláře starosty
  c) zařazuje dvě pracovní místa samostatného odborného referenta vykonávajícího přestupkovou agendu do odboru přestupkového a
  d) stanovuje průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm na 188,
  a to vše s účinností od 1. 9. 2019 dle důvodové zprávy.

  Rada města v souvislosti s výše uvedenou organizační změnou schvaluje činnosti, které budou od 1. 9. 2019 spadat do působnosti odboru kanceláře starosty a do odboru přestupkového uvedené v přílohách důvodové zprávy a ukládá odboru kanceláře starosty v součinnosti s personalistkou zapracovat schválenou organizační změnu do platného Organizačního řádu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.


    Ing. Radim Holiš             Ing. Jan Kučera, MSc.
starosta města     místostarosta města

Vytvořeno 18.6.2019 8:59:17 - aktualizováno 18.6.2019 13:06:31 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load