Usnesení 22. zasedání Rady města

konané dne 14. června 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S   Z E   Z Á P I S U

(usnesení)

z 22. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 14. června 2019

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

  • 504/22 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.
  • 505/22 schvaluje vítězného účastníka zadávacího řízení zákonné veřejné zakázky „Správa a provozování veřejného pohřebiště v Rožnově pod Radhoštěm Na Láni“, kterým je dle důvodové zprávy a jejích příloh Barbara Báčová - fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem Lesní 2330, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 65133986, a uzavření smlouvy o výkonu správy nemovitého majetku a o dílo 78/2019/OSM pro výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným účastníkem – Barbarou Báčovou, a to po uplynutí zákonné lhůty, kdy není možné uzavřít smlouvu, a v případě, že vítězný účastník splní zákonné povinnosti v rámci zadávacího řízení. Schválená smlouva o výkonu správy nemovitého majetku a o dílo, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.


Ing. Radim Holiš   Mgr. Kristýna Kosová

  starosta města místostarostka města

Vytvořeno 18.6.2019 9:10:30 - aktualizováno 18.6.2019 13:06:54 | přečteno 69x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load