Usnesení 28. zasedání Rady města

konané dne 16. srpna 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 28. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 16. srpna 2019

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

  • 600/28 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.

  • 601/28 schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 245/2019/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, jako nájemcem a budoucím oprávněným a Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ:70890013, jako pronajímatelem a budoucím povinným, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Účelem smlouvy je zajištění výstavby a následného provozování dešťové kanalizace a chodníkového tělesa podél silnice III/4867, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a v k.ú. Tylovice, v rámci projektu „Komunikace pro pěší Rožnov p. R., Tylovice – úsek 1 – změna 1“. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

Ing. Radim Holiš         Mgr. Kristýna Kosová

starosta města           místostarostka města

Vytvořeno 16.8.2019 10:05:44 - aktualizováno 16.8.2019 10:07:19 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load